Een VPN, of virtueel privé-netwerk, is een dienst die een veilige, versleutelde verbinding tot stand brengt tussen uw computer en de VPN-server. Dankzij deze...